Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato Dimnikarstvo energetski servis d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morda prišlo zaradi napak pri vnosu, časovnih neusklajenosti ali drugih nepredvidljivih vzrokov.

Dimnikarstvo energetski servis d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.