Cenik dimnikarskih storitev:

TRDNO GORIVO

Zap. štev. VRSTA STORITVE *Redna Cena v €1 NAJVECJI PRIHRANEK AKCIJSKA CENA
7.1. TRDNO GORIVO - Brez medija za prenos T Letni pregled KN in dimovodne naprave brez mehanskega čiščenja 23,49 0,47 (2%) 23,02
7.2. TRDNO GORIVO - Z medijem za prenos T Letni pregled KN in dimovodne naprave brez mehanskega čiščenja 23,49 // //
7.3. TRDNO GORIVO - Brez medija za prenos T Storitev v kompletu (Č+LP; dimovod+KN) 55,02 13,20 (24%) 41,82
7.4. TRDNO GORIVO - Z medijem za prenos T Storitev v kompletu (Č+LP; dimovod+KN) 55,02 11 (20%) 44,02
7.5. TRDNO GORIVO - Redno mehansko čiščenje dimovodne naprave 16,78 // //
7.6. TRDNO GORIVO - Redno mehansko čiščenje KN in dimovodne naprave 31,24 1,29 (5%) 29,96
7.11. TRDNO GORIVO - Brez medija za prenos T Letni pregled + čiščenje dimovodne naprave 40,26 10,06 (25%) 30,20
7.12. TRDNO GORIVO - Z medijem za prenos T Letni pregled + čiščenje dimovodne naprave 40,26 9,26 (23%) 31,00

TEKOČE GORIVO

Zap. štev. VRSTA STORITVE *Redna Cena v €1 NAJVECJI PRIHRANEK AKCIJSKA CENA
8.1. TEKOČE GORIVO - Č + LP kurilne in dimovodne naprave 55,02 12,65 (23%) 42,37
8.2. TEKOČE GORIVO - Meritev emisij dimnih plinov KN (ob že opravljenem LP) 19,46 // //
8.3 TEKOČE GORIVO - LP kurilne in dimovodne naprave brez Č 23,49 2,35 (10%) 21,14
8.4 TEKOČE GORIVO - KOMPLET 1 LP + Meritve emisij dimnih plinov 42,94 3,44 (8%) 39,50
8.5 TEKOČE GORIVO - KOMPLET 2 Č + LP + Meritve 74,48 20,85 (28%) 53,63
8.6. TEKOČE GORIVO - (dimnik, iztočnica, dimovod) Redno mehansko čiščenje dimovodne naprave 16,78 0,84 (5%) 15,94
8.7. TEKOČE GORIVO - Redno mehansko čiščenje KN in dimovodne naprave 31,54 3,16 (10%) 28,38

PLINASTO GORIVO

Zap. štev. VRSTA STORITVE *Redna Cena v €1 NAJVECJI PRIHRANEK AKCIJSKA CENA
9.1. PLINASTO GORIVO - Meritve emisj dimnih plinov KN (ob že opravljenem LP) 19,46 // //
9.2. PLINASTO GORIVO - KOMPLET 1 LP + Meritve emisij dimnih plinov 42,94 10,3 (24%) 32,64
9.3. PLINASTO GORIVO - Redno mehansko čiščenje dimovodne naprave 16,78 1,68 (10%) 15,10

PRVI PREGLED

Zap. štev. VRSTA STORITVE ENOTA CENA v €1
4.1. PRVI PREGLED - Prvi pregled KN (trdno, tekoče, plinasto gorivo) KOS 106,02

MEHANSKO ČIŠČENJE

Zap. štev. VRSTA STORITVE ENOTA CENA v €1
1.1.MEHANSKO ČIŠČENJE - TRDNO GORIVO Kurilna naprava do 50 kWKOS24,16
1.2.MEHANSKO ČIŠČENJE - TEKOČE GORIVO Kurilna naprava do 50 kWKOS29,52
1.3.MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 51 do 150 kWKOS46,30
1.4.MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 151 do 300 kWKOS80,52
1.5.MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 301 do 500 kWKOS112,06
1.6.MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 501 do 700 kWKOS138,90
1.7.MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 701 do 1000 kWKOS169,76
1.8.MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 1001 do 1500 kWKOS211,37
1.9.MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 1501 do 2000 kWKOS285,18
1.10.MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 2001 do 2500 kWKOS361,00
1.11.MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 2501 do 3000 kWKOS432,80
1.12.MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 3001 do 3500 kWKOS496,54
1.13.MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 3501 do 4000 kWKOS570,35
1.14.MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 4001 do 4500 kWKOS624,03
1.15.MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 4501 do 5000 kWKOS717,97
1.16.MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava nad 5000 kWURApo porabljenem času
1.17.MEHANSKO ČIŠČENJE - Čiščenje rešetke za dovod zraka v kotlovniciKOS6,04
1.18.MEHANSKO ČIŠČENJE - Samostojni dimnik Do vključno O 20 cm ali 20x20 cm tuljavaTULJA9,39
1.19.MEHANSKO ČIŠČENJE - Samostojni dimnik Nad O 20 cm do vključno O 40 cmTULJA22,14
1.20.MEHANSKO ČIŠČENJE - Samostojni dimnik nad O 40 cm tuljavaTULJA30,87
1.21.MEHANSKO ČIŠČENJE - Dimnik: zbirna tuljavaTULJA26,84
1.22.MEHANSKO ČIŠČENJE - Priključek zbirnega dimnika ali zračnikaKOS9,39
1.23.MEHANSKO ČIŠČENJE - Plezalni dimnikM218,79
1.24.MEHANSKO ČIŠČENJE - Plezalni dimovodM218,79
1.25.MEHANSKO ČIŠČENJE - Dimovod do vključno O 20 ali 20x20 cm do dolžine 1 mKOS6,04
1.26.MEHANSKO ČIŠČENJE - Dimovod do vključno O 20 ali 20x20 cm vsak nadaljnji meterM23,36
1.27.MEHANSKO ČIŠČENJE - Dimovod nad O 20 cmM218,79
1.28.MEHANSKO ČIŠČENJE - Zračnik - vertikalni delTULJA6,71
1.29.MEHANSKO ČIŠČENJE - Horizontalni Prezračevalni kanal v objektuTULJApo porabljenem času
1.30.MEHANSKO ČIŠČENJE - Naslednje prezračevalne tuljaveTULJA4,70
1.31.MEHANSKO ČIŠČENJE - Zračnik: zbirna tuljavaTULJA19,46
1.32.MEHANSKO ČIŠČENJE - Iztočnica dimnika ali zračnikaKOS9,36
1.33.MEHANSKO ČIŠČENJE - Lovilnik iskerKOSpo porabljenem času
1.34.MEHANSKO ČIŠČENJE - Odstranjevanje katranskih oblog v dimnikuURA40,26
1.35.GENERALNO ČIŠČENJE - 50% rednega mehanskega čiščenjaKOS+ 50% rednega mehanskega čiščenja
1.36.KEMIČNO ČIŠČENJEURApo porabljenem času in materialu

LETNI PREGLEDI

Zap. štev. VRSTA STORITVE ENOTA CENA v €1
2.1.LETNI PREGLED - Kurilna naprava do 50 kW in dimovodne naprave Brez medija za prenos toploteKOS10,07
2.2.LETNI PREGLED - Kurilna naprava do 50 kW in dimovodne naprave Z medijem za prenos toploteKOS13,42
2.3.LETNI PREGLED - Kurilna naprava od 51 do 250 kWKOS40,26
2.4.LETNI PREGLED - Kurilna naprava od 251 do 1000 kWKOS70,46
2.5.LETNI PREGLED - Kurilna naprava od 1001 kWKOS112,73
2.6.LETNI PREGLED - samostojni dimnik Do vključno O 20 cm ali 20x20 cm tuljavaTULJA6,71
2.7.LETNI PREGLED - samostojni dimnik Nad O 20 cm do vključno O 40 cmTULJA14,76
2.8.LETNI PREGLED - samostojni dimnik Nad O 40 cm tuljavaTULJA21,47
2.9.LETNI PREGLED - Dimnik: zbirna tuljavaTULJA14,09
2.10.LETNI PREGLED - Priključek na zbirno tuljavoKOS6,71
2.11.LETNI PREGLED - Plezalni dimnikM212,75
2.12.LETNI PREGLED - Plezalni dimovodM212,75
2.13.LETNI PREGLED - Dimovod do Vključno O 20 ali 20x20 cm do dolžine 1KOS4,03
2.14.LETNI PREGLED - Dimovod do vključno O 20 ali 20x20 cm vsak nadaljnji meterM22,01
2.15.LETNI PREGLED - Dimovod nad O 20M26,71
2.16.LETNI PREGLED - Zračnik - tuljava vertikalni delTULJA4,03
2.17.LETNI PREGLED - Horizontalni prezračevalni kanalTULJApo porabljenem času
2.18.LETNI PREGLED - Zračnik: zbirna tuljavaTULJA16,10
2.19.LETNI PREGLED - Iztočnica dimnika ali zračnikaKOS7,38
2.20.LETNI PREGLED - Lovilnik iskerKOSpo porabljenem času

MERITVE

Zap. štev. VRSTA STORITVE ENOTA CENA v €1
3.1.MERITVE EMISIJ - KN na tekoče ali plin. Kurilna naprava do 50 kW - OPOMBA 7KOS19,46
3.2.MERITVE EMISIJ - KN na tekoča ali plin. Enostopenjski gorilnik nad 50 kW1 MER55,02
3.3.MERITVE EMISIJ - KN na tekoča ali plin. Dvostopenjski gorilnik2 MER74,48
3.4.MERITVE EMISIJ - KN na tekoča ali plin. Modelirana regulacija moči3 MER96,62
3.5.MERITVE EMISIJ - KN na trdno gorivo nad 50 kW (1 x vzorčenje)1 MERpo porabljenem času
3.6.MERITVE EMISIJ - KN na trdno gorivo do 50 kW (1 x vzorčenje)1 MER40,26

PRVI PREGLEDI

Zap. štev. VRSTA STORITVE ENOTA CENA v €1
4.3.PRVI PREGLED - Kurilna naprava od 51 do 700 kWKOS129,50
4.4.PRVI PREGLED - Kurilna naprava od 701 do 1500 kWKOS152,32
4.5.PRVI PREGLED - Kurilna naprava nad 1501 kWKOS182,51
4.6.PRVI PREGLED - Ponovni pregled istih napravKOS53,01

OSTALO

Zap. štev. VRSTA STORITVE ENOTA CENA v €1
5.1.REŽIJSKA URAURA40,26
5.2.INFORMIRANJE UPORABNIKA DIMNIKARSKIH STORITEVKOS4,70
5.4.FIKSNI STROŠEK PREVOZA - OPOMBA 5nad 25KM0,31
5.7.DIMNA BAKLA ZA PREIZKUS TESNOSTIKOS5,00

TRDNO GORIVO - UPLINJEVALNE KN

Zap. štev. VRSTA STORITVE ENOTA CENA v €1
7.7.TRDNO GORIVO - UPLINJEVALNE KN Č + LP kurilne in dimovodne napraveKOS55,36
7.8.TRDNO GORIVO - UPLINJEVALNE KN Č + LP kurilne napraveKOS46,50
7.9.TRDNO GORIVO - UPLINJEVALNE KN Čiščenje KN in dimovodne naprave (ob že opravljenem LP)KOS37,74
7.10.TRDNO GORIVO - UPLINJEVALNE KN Čiščenje KN (ob že opravljenem LP)KOS30,92

PREGLEDOVANJE MALIH KN do 50kW (Tekoče, trdno, plinasto gorivo)

Zap. štev. VRSTA STORITVE ENOTA CENA v €1
10.1.Izredni pregled kurilne in dimovodne napraveKOS16,78

OBDELOVANJE EVIDENCE IN OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH POSTOPKOV ZA POSAMEZNEGA UPORABNIKA

Zap. štev. VRSTA STORITVE ENOTA CENA v €1
11.1.Obdelovanje evidenc, administrativni postopki KOS13,42

OPOMBA 1: Znesek za izvedene dimnikarske storitve se izračuna tako, da se zmnoži cena izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto(uro) in normativno število časovnih enot dela dimnikarskih storitev, izraženo v minutah.

OPOMBA 2: Obračuna se najmanj 10 minut nato pa vsakih začetih 10 minut dela pri uporabniku.

OPOMBA 3: Časovni normativ za obdelovanje evidence in opravljanje administrativnih postopkov za posameznega uporabnika dimnikarskih storitev, ki se ne izvajajo pri uporabniku, je 20 minut na leto in se uporabniku dimnikarskih storitev obračuna ob prvi opravljeni dimnikarski storitvi na začetku kurilne sezone.

OPOMBA 4: Razlaga krajšav: KN - Kurilna naprava, Č - Čiščenje, LP - Letni Pregled

OPOMBA 5: Strošek prevoza se računa za vsak nadaljni km po 0,25€ brez DDV po razdalji 25KM.

OPOMBA 6: Kurilne naprave z atmosferskim gorilnikom (izvedbe B ali C).

OPOMBA 7: Brez vodenja evidence - informiranje stranke ALI Ponovne meritve za odpravo pomanjkljivost.

OPOMBA 8: V primeru izrednih pogojev izvajanja storitev, izredno onesnaženih naprav, zamašenih dimovodnih poti ipd. se storitve obračunajo po porabljenem času in nastalih materialnih stroških.

*V navedene cene storitev je vključen DDV

Celoten cenik je izdelan skladno z Zakonom o dimnikarskih storitvah (ZDimS) (U. L. RS št. 68/4.11.2016) in velja od 13.11.2023 do preklica